Sleepy Hollow

Ičabod Krejn (Mison) je vaskrsao i vraćen 250 godina u budućnost i saznaje da je svet na rubu propasti i da je jedina nada čovečanstvu. Zbog toga, on se udružuje sa policajcem kako bi otkrili misteriju koja datira još od samog početka sveta.

NMEA2000 Simrad Lowrance BG Garmin NMEA 2000 Buchse Kupplung Schraubverbindung | Quad / ATV SMC 520 Racing Edition | Next →